Çevre Yönetim Hizmetleri

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik EK1 & EK2 listesinde yer almayan işletmelerin yönetmelik kapsamında yer almadıklarını Kapsam Dışı Yazıları ile belgelemeleri gerekmektedir.
BURÇED olarak işletmenizin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında yer alıp almadığını değerlendirmekte; kapsam dışı olmanız durumunda Kapsam Dışı Yazısını almanızda danışmanlık desteği sunmaktayız. İşletmenizin kapsam dışı olup olmadığını tespit edebilmemiz için yapmış olduğunuz faaliyetlerin, kullandığınız hammaddelerin, yakıt kullanım miktar ve tipinin uzmanlarımız tarafından analiz edilmesi gerekmektedir.