Çevresel Etki Değerlendirme

ÇED Raporu Nedir?

ÇED;  Çevresel Etki Değerlendirmesi kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.

ÇED raporu; planlanan projelerin, proje gerçekleşmeden projenin çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir.

ÇED raporu süreci kendi başına bir karar verme süreci değildir;  karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.

ÇED,  projelerle ilgili bütün ilgili tarafların bir araya geldiği ve görüş, kaygı ve önerilerini ortaya koyabildikleri  demokratik ve şeffaf bir süreçtir. İlgili taraflar  bu süreç içerisinde ortaya koydukları teknik bilgi ve görüşlerle projenin en optimal şekilde gelişimine katkı sağlarlar.

ÇED raporu sürecinde firma herhangi bir faaliyete başlamaması gerekmektedir. Aksi takdirde cezai durumla karşı karşıya kalır.

ÇED raporunun amacı nedir?

ÇED raporunun amacı ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

 

ÇED ‘in faydaları nelerdir?

1.Tasarım aşamasında ortaya çıkabilecek olumsuz durumları önceden görerek etkisiz hale getirmesi için gerekli tedbirleri ortaya koyması, olumsuz etkilerin minimize edilmesini sağlaması,

2.Proje sahibi için maliyet azaltıcı seçenekler sunması,

3.Karar verme sürecine yönelik daha güvenilir, bütünsel ve işbirlikçi bir yaklaşım, demokrasiye katkı.

ÇED' in temel görevi nedir?

Projelerle ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel, yani karara etkiyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için, onlara projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.

Ulusal Çevre Politikası Kanunu nedir?

Ulusal Çevre Politikası Kanunu, Amerika'da "National Environmental Policy Act" olarak bilinen 1969 yılında  yürürlüğe girmiş, gerek AB ülkeleri, gerekse diğer dünya ülkelerinde  halen en etkin çevre yönetim aracı olarak yerini alan ve gün geçtikçe de bu yeri sağlamlaştıran bir çevre politikası kanunudur. Türkiye'de uygulanan ÇED 'in atasıdır.

Türkiye'de ÇED ‘ne zaman uygulamaya konulmuştur?

ÇED, Türkiye'de 7 Şubat 1993 tarihinden bu yana uygulanmaktadır.

Çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler

Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliği Ek-1 listesinde belirtilen projelerdir.