Ekvator Prensipleri

Büyük ölçekli yatırımlar uluslararası finans kuruluşları tarafından desteklenmesi aşamasında finans kuruluşlarının çevre ve sosyal politikaları ile karşı karşıya kalmaktadır.

Finansı sağlayan kuruluş bu finansın kullanılmasıyla kurulacak işletmelerde çevre ve sosyal etki faktörünü gözönünde bulundurmaktadır. Burada amaç küresel ölçekte çevre ve sosyal açıdan farkındalığın yaratılmasıdır.

Ülkemizde bulunan ve bu uluslararası kredilere aracılık yapan bazı finans kuruluşları da ekvator prensiplerine göre hazırlanmış Çevre ve Sosyal Etki Analiz Raporunu istemektedir.

Çevre ve Sosyal Etki Analiz Raporu uzman ekibimiz tarafından ingilizce ve türkçe hazırlanmaktadır. Hazırladığımız raporlar İNGBANK ve ODEOBANK tarafından kabul görmüştür. Aynı yatırımlar için fizibilite raporunu da hazırlamaktayız. İki raporunda aynı firma tarafından hazırlanması raporlar arasında uyumu sağlamaktadır.