Enerji Danışmanlığı

 • Ön Fizibilite
 • Planlama Çalışmaları
 • Saha tespit çalışmaları
 • İlgili haritaların hazırlanması
 • Arazi tahsisi ve tahsis amacı değişiklikleri
 • Arazi kullanım izinleri
 • Fizibilite ve etüt çalışmaları
 • Lisans süreçleri danışmanlığı
 • Güneş enerjisi lisans başvuruları
 • Enerji santralleri ekonomik geri dönüş analizleri
 • Çevre ve çed izinlerinin alınması
 • İmar izinlerinin alınması