Madencilik İzinleri

 • Bilgi dökümü alınması
 • Sonuçların topoğrafik haritaya işlenmesi
 • Ön arama faaliyet raporlarının hazırlanmasuı
 • Genel arama faaliyet raporlarının hazırlanması
 • Detay arama faaliyet raporlarının hazırlanması
 • İlk müracat dosyasının hazırlanması
 • Arama ruhsatı takibi ve alınması
 • İşletme projesi alınması
 • İşletme faaliyet bilgi formu hazırlanması
 • Ruhsat devir dosyası hazırlanması ve devir edilmesi
 • Teknik nezaretçilik işlemleri
 • İşletme ruhsatı alınması
 • Ön inceleme raporu hazırlanması
 • Maden arama projesi hazırlanması
 • Kaynak rezerv raporu hazırlanması
 • İhale müracatı dosya hazırlama hizmeti
 • Arama dönemi üretim izin belgesi alınması
 • Terk raporu hazırlanması ve ruhsat terk işlemleri
 • Maden sevk fişi alımı
 • Patlayıcı madde kapasite raporu hazırlanması
 • Delme ve patlatma tasarımı
 • Topoğrafik ölçüm ve haritalama hizmetleri
 • Ruhsat temdit işlemleri
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
 • Ormancılık izinleri
 • Çevresel etki değerlendirme
 • Jeolojik harita hazırlama
 • Halihazır harita hazırlama
 • Fizibilite hazırlanması
 • Finansal değerlendirme
 • Yeraltı ve yerüstü sondaj
 • Jeofizik ve jeoloji saha tarama işlemleri
 • Mera vasıf değişikliği işlemleri
 • Toprak koruma projesi hazırlanması